Årsmøte innkalling 2014 BMW CCN Oslo & Akershus

Lørdag 15.februar kl. 18.00

Sted: Peppes Pizza Jessheim

Styret i BMWCCN Oslo & Akershus ønsker alle nok en gang velkommen til et nytt klubbår. Vi vil også i år satse på varierte aktiviteter. Har du forslag eller synspunkter vedrørende Oslo & Akershus sine aktiviteter, hører vi gjerne fra dere på:

e-mail: osloogakershus@bmwccn.no